OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Na základě nového nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupilo v účinnost dne 25. 5. 2018, jsme přijali příslušná opatření související se změnami v oblasti ochrany osobních údajů. V souvislosti s tímto nařízením bychom Vás rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů.

1.   IDENTIFIKACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Správcem Vašich osobních údajů je Ing. Renáta Pavlíčková, se sídlem Thomayerova 416/5, 779 00 Olomouc, identifikační číslo 48015261, zapsaná v živnostenském rejstříku MÚ Olomouc (dále jen "správce").

Kontaktní údaje správce jsou následující:

  •          adresa provozovny: Dante Dance, Horní lán 1312/12, 779 00 Olomouc;
  •          adresa pro doručování pošty: Ing. Renáta Pavlíčková, Thomayerova 416/5, 779 00 Olomouc;
  •          adresa pro osobní kontakt (adresa provozovny): Dante Dance, Horní lán 1312/12, 779 00 Olomouc (osobní kontakt možný v rámci provozní doby, či mimo tuto zveřejněnou provozní dobu po předchozí telefonické dohodě);
  •          adresa e-mailové komunikace: dante-dance@email.cz;
  •          telefonický kontakt: +420 605 422 024.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

2.   ZJIŠŤOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nákupem v internetovém obchodě www.dante-dance.cz provozovaném Ing. Renátou Pavlíčkovou, sídlem Thomayerova 416/5, 779 00 Olomouc, IČ 48015261, uděluje kupující souhlas Ing. Renátě Pavlíčkové, aby dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Osobní údaje zákazníků jsou vyžadovány pouze v technicky nutném rozsahu. Tyto údaje jsou vyžadovány pouze v rámci procesu tvorby objednávky, registrace (která umožňuje přístup k osobnímu zákaznickému účtu), reklamace a k marketingovým účelům v rámci internetového obchodu Dante Dance (nabídka novinek, akční nabídky, soutěže). 

3.   VYUŽITÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracovávání Vašich údajů pracujeme vždy na principu ochrany Vaši osobních údajů v souladu se zákonnými ustanoveními. V případě Vaší registrace, tvorby objednávky či jakéhokoliv dotazu zadávejte, prosím, údaje, u nichž se nachází poznámka „povinná“ (tzv. povinná pole). Tyto údaje jsou nezbytně nutné k bezproblémovému zpracování Vaší objednávky a k její expedici, popř. k vyřešení reklamace, k zodpovězení dotazu či k marketingovým účelům pouze v rámci internetového obchodu Dante Dance (zasílání newsletterů, nabídka novinek, akční nabídky, soutěže). Máte možnost vyplnit také údaje, které jsou označeny jako nepovinné (tzv. nepovinná pole), což je plně na Vaší svobodné vůli, zda nám tyto údaje chcete poskytnout, či nikoliv.

Odebírání novinek můžete kdykoliv zrušit kliknutím na odkaz, který je uveden v každém newsletteru.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 

4.   DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány a uloženy po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy či do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5.   PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasilatelské společnosti a jiné osoby, které se podílí na procesu doručování zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.  

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

6.   POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ

Veškeré získané údaje nejsou v žádném případě prodávány, ani využívány jiným komerčním způsobem. Externím subjektům, se kterými spolupracujeme, Vaše osobní údaje neposkytujeme.

7.   PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nemáte povinnost osobní údaje svému správci poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování či právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Máte právo se vždy informovat o údajích, které jsou o Vaší osobě u nás uloženy, o jejich původu a příjemcích i o účelu jejich uložení a zpracování.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: pošlete žádost o zrušení souhlasu na emailovou adresu dante-dance@email.cz. Je rovněž naší povinností data, která jsou u nás o Vaší osobě uložena, na Vaši žádost opravit, zablokovat nebo vymazat. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře e-shopu www.dante-dance.cz potvrzujete, že jste seznámen/seznámena s podmínkami ochrany osobních údajů našeho e-shopu a že je v plném rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách (a to včetně upozornění na jejich změnu, resp. aktualizaci).

Domníváte-li se, že v rámci naší činnosti dochází k neoprávněnému zpracování osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

 

Tyto podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.